Serpil OKUMUŞ

İlçe Nüfus Müdürü


                                      

                                                                                     

 

KURULUŞ :

Pazarlar İlçesi Bakanlar Kurulu Kararı ile 20.05.1990 tarihinde ilçe statüsü kazanmıştır. Nüfus Müdürlüğümüz ise 08.08.1991 tarihinde teşkilatlandırılmış olup, aynı tarihte hizmete başlamıştır.

1)Kadro ve Personel Durumu: İlçe Nüfus Müdürlüğü bir müdür, üç V.H.K.İ. kadrolarından oluşmaktadır. Hizmetli kadromuz bulunmamaktadır.

2) Yerleşim Durumu: İlçe Nüfus Müdürlüğümüz Hükümet Konağının ikinci katında bir Müdür Odası, bir servisten oluşmaktadır. Arşiv odamız bulunmamaktadır..

3) İdari Durumu:

Pazarlar İlçesi Bakanlar Kurulu Kararı ile 20.05.1990 tarihinde ilçe statüsü kazanmıştır. Nüfus Müdürlüğümüz ise 08.08.1991 tarihinde teşkilatlandırılmış olup, aynı tarihte hizmete başlamıştır.

Nüfus Hizmetleri:

Nüfus Hizmetleri, İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisinde hukuki sonuç doğuran her türlü nüfus olaylarını nüfus aile kütüklerine işlenmesi sürecini içerir. İstatistiki bilgiler tutulmakta ve bu istatistikî bilgiler devletimizin ve halkımızın hizmetine sunulmaktadır.

Bugün 81 il ve bunlara bağlı ilçelerde elektronik ortamda on-line olarak yürütülen bu hizmetler vatandaşlarımızın daha kısa süre içerisinde nüfus hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır.

Nüfus Kayıt Örneği

Kişinin aile kütüğündeki kaydının çıkarılması ve aslına uygunluğunun nüfus müdürlüğünce onanması ile elde edilen nüfus kayıt örnekleri, aksi ispat edilene kadar geçerlidir.Nüfus Kayıt Örneği, istenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtiliği yazılı istek olmadan verilmezi.Ancak kişinin kimliğinin kanıtlayan resmi bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz.Nüfus kayıt örneklerinde, bunları istemeye yetkili olanlar tarafından açıkça ve gerekçeli olarak istenmediği takdirde, kimlik bilgileri dışında kişisel bilgilere yer verilmezi. Bu belgeler üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz.

Düzenledikleri tarihten itibaren geçerlilik süresi içinde kullanılmayan nüfus kayıt örnekleri geçerliliğini kaybeder. Nüfus kayıt örneğinin kullanılacağı alanlara göre Bakanlık bu süreyi altı ay süreyle geçerlidir.

 

NÜFUSCÜZDANI

Kişinin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olduğunu ve Nüfus Aile Kütüklerine kayıtlı bulunduğunu kanıtlayan resmi belgedir. Nüfus Cüzdanı değerli kağıtlar kapsamı içerisinde yer almaktadır. 01.01.2013 tarihi itibariyle Nüfus Cüzdanı Değerli Kağıt Bedeli:7,50TL.dır.

 

Düzenleme Nedenleri

a) Kayıp
b) Yenileme
c) Değiştirme
d) Doğum
e) Yeniden

 

Kayıp Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Kaybolan, çalınan veya aşırı yıpranma sebebiyle seri ve numarası okunamayan nüfus cüzdanının yerine kayıptan nüfus cüzdanı düzenlenir. Yerleşimyeri veya diğer adres Muhtarlığı ya da çalışılan Resmi Kurum yetkilisi tarafından düzenlenen Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi ile Muhtarlığın bağlı olduğu İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. Nüfus Cüzdanı Talep Belgesindeki fotoğraf ile nüfus cüzdanına yapıştırılacak fotoğraf birebir aynı olmalıdır. Fotoğraf; alın ve çene açık olacak şekilde ön cepheden sivil kıyafetlerle son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.

Nüfus Cüzdanını kaybedenlere89,00TLidari para cezası uygulanır. Nüfus Cüzdanının gasp, hırsızlık, terör, yangın ve doğal afet sebebiyle kaybolması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz.

Nüfus Cüzdanı düzenlenirken İlçe Nüfus Müdürlüğü personelince Ehliyet, Pasaport, Aile Cüzdanı, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı gibi kimliği kanıtlayan belgelerin ibraz edilmesi istenebilir.

Nüfus Cüzdanlarının yıpranması sebebiyle, dışarıda PVC kaplama yapılması sonucu soğuk damga silindiğinden bu kimlikler geçerli kimlik niteliğini kaybetmektedir. PVC kaplama yaptırmayınız.

Yenileme Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Yıpranan, ancak seri ve numarası okunabildiği gibi, soğuk damgası belirgin nüfus cüzdanının yerine yeni nüfus cüzdanı düzenlenmesidir Bu işlem sırasında eski nüfus cüzdanı İlçe Nüfus Müdürlüğü personelince imha edilmek üzere geri alınır. Başvuru herhangi bir ilçe Nüfus Müdürlüğüne 2 adet fotoğraf ile yapılabilir. Fotoğraf; alın ve çene açık olacak şekilde ön cepheden sivil kıyafetlerle son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.

Nüfus Cüzdanı düzenlenirken İlçe Nüfus Müdürlüğü personelince Ehliyet, Pasaport, Aile Cüzdanı, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı gibi kimliği kanıtlayan belgelerin ibraz edilmesi istenebilir.

Değiştirme Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Adı, soyadı, doğum tarihi gibi kimlik bilgilerinde veya evlenme, boşanma gibi nedenlerle medeni hal bilgilerinde değişiklik olan kişilere yeni nüfus cüzdanı düzenlenmesidir. Bu işlem sırasında eski nüfus cüzdanı İlçe Nüfus Müdürlüğü personelince imha edilmek üzere geri alınır. Başvuru herhangi bir ilçe Nüfus Müdürlüğüne 2 adet fotoğraf ile yapılabilir. Fotoğraf; alın ve çene açık olacak şekilde ön cepheden sivil kıyafetlerle son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.

Nüfus Cüzdanı düzenlenirken İlçe Nüfus Müdürlüğü personelince Ehliyet, Pasaport, Aile Cüzdanı, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı gibi kimliği kanıtlayan belgelerin ibraz edilmesi istenebilir.

Uluslararası Aile Cüzdanı

 

Bir aileyi oluşturan eş ve çocukların kimlik bilgilerini kapsayan ve kişilerin uyruğunu kanıtlayan çok dilli resmi belgedir. Uluslararası aile cüzdanı değerli kâğıtlar kapsamı içerisinde yer almaktadır. 01.01.2015 tarihi itibariyle Uluslararası Aile Cüzdanı Değerli Kâğıt Bedeli75,00TL'dir.

 

Düzenleme Nedenleri

a)Kayıp
b)Değiştirme
c) Evlenme
d) Evlenme sırasında alınmamış olması
e) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının kazanılması

 

Kayıp Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi

Uluslararası aile cüzdanının kaybolması veya çalınması durumunda; kayıptan uluslararası aile cüzdanı düzenlenir.Yerleşim yeri veya diğer adres Muhtarlığı ya da çalışılan Resmi Kurum yetkilisi tarafından düzenlenen Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi ile Muhtarlığın bağlı olduğu İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesindeki fotoğraf ile Uluslararası Aile cüzdanına yapıştırılacak fotoğraf birebir aynı olmalıdır. Fotoğraf; alın ve çene açık olacak şekilde ön cepheden sivil kıyafetlerle son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.

Uluslararası AileCüzdanını kaybedenlere89,00 TLidari para cezası uygulanır.Uluslararası AileCüzdanının gasp, hırsızlık, terör, yangın ve doğal afet sebebiyle kaybolması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde idari para cezası uygulanmaz.

Değiştirme Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi

Adı, soyadı, doğum tarihi gibi kimlik bilgilerinde değişiklik olan kişilere yeni Uluslararası aile cüzdanı düzenlenmesidir. Bu işlem sırasında eski Uluslararası aile cüzdanı İlçe Nüfus Müdürlüğü personelince imha edilmek üzere geri alınır. Başvuru herhangi bir ilçe Nüfus Müdürlüğüne 2 adet fotoğraf ile yapılabilir. Fotoğraf; alın ve çene açık olacak şekilde ön cepheden sivil kıyafetlerle son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.

Uluslararası aile Cüzdanıdüzenlenirken İlçe Nüfus Müdürlüğü personelince Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport,Aile Cüzdanı, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı gibi kimliği kanıtlayan belgelerin ibraz edilmesi istenebilir.

Evlenme Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi

Uluslararası aile cüzdanı evlenme sırasında evlendirme memurlukları tarafından evlenen çiftlere verilir. Evlenme bildirimi nüfus müdürlüğüne yapılmış ise; uluslararası aile cüzdanı anında düzenlenir.

Evlenme Yapıldığı Halde Alınmamış Olması Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi:

Evlenme yapıldığı halde uluslararası aile cüzdanı almamış olanlara müracaatları üzerine uluslararası aile cüzdanı düzenlenir.

Türk Vatandaşlığını Kazanma Nedeniyle Uluslararası Aile Cüzdanı Düzenlenmesi

Türk vatandaşlığını kazanan kişilerden aile kütüklerinde evli olarak işlemleri yapılanların aile kütüğündeki bilgilerine dayanılarak uluslararası aile cüzdanı düzenlenir.

DOĞUM İŞLEMLERİ:

Bildirim Zorunluluğu ve Süresi

Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de 30 gün içinde herhangi bir İlçe Nüfus Müdürlüğüne, yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur. Doğum bildirimlerinin süresi içinde yapılmaması durumunda 89,00 TLidari para cezası uygulanır.

Bildirim Şekli

Türkiye'de doğan çocuğun nüfus kütüklerine tescil edilmesi için, anne veya babanın hastaneden alınan doğum raporu ile birlikte herhangi bir İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat etmesi yeterlidir. Doğumu belgeleyen resmi belge olmaması durumunda ( örneğin doğumun evde gerçekleşmesi ) ise anne veya babanın beyanına göre doğum nüfus kütüklerine tescil edilir. Ayrıca çocuğa konulacak adın da belirtildiği özel vekâletnameyle vekil tayin edilen kişi de doğum bildiriminde bulunabilir.

Doğum Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Hastaneden alınan doğum raporu ile birlikte anne veya babanın şahsen herhangi bir İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaatı ile yeni doğan çocuğa nüfus cüzdanı düzenlenmesidir.

Doğumu belgeleyen resmi belge olmaması durumunda ise anne veya babanın beyanına göre doğum nüfus kütüklerine tescil edildikten sonra nüfus cüzdanı düzenlenir.

*Doğum sebebiyle düzenlenen nüfus cüzdanları için değerli kağıt bedeli alınmaz.*

Yeniden Kayıt Nedeniyle Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

18 yaşını tamamlamış olan ve aile kütüklerinde kaydı bulunmayanlara saklı nüfus olarak değerlendirilir. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra saklıdan nüfus kütüklerine tescil edilen kişilere yeni nüfus cüzdanı düzenlenir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınanların da aile kütüklerine tescil edilmesinden sonra nüfus cüzdanı düzenlenir.

18 Yaşından Küçüklerin Nüfus Cüzdanına Fotoğraf Yapıştırılması

Nüfus cüzdanı 15 yaşına kadar fotoğrafsız kullanılabilir. Ancak çocuğun yasal temsilcisinin (velayet hakkını elinde bulunduran anne, baba veya vasi) talebi halinde 15 yaşından önce de nüfus cüzdanına fotoğraf yapıştırılabilir. 18 yaşını doldurmamış küçüklerin nüfus cüzdanını alma yetkisi yasal temsilcisine aittir. Bu işlem herhangi bir İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir.

 

ÖLÜM İŞLEMLERİ:

Ölüm olayı, kişinin varlığının hukuken sona ermesidir. Ölüm olayını bildirmek, hastane, sağlık kuruluşları, ceza ve tutukevleri, köylerde muhtar, vapur, tren, uçak gibi araçların sorumlu amirleri, Askeri kıtalarda ölen subay, astsubay, askeri memur, erbaş, erler için kıta hekimleri, savaş, çatışma, ayaklanma, deprem, sel, doğal afet gibi ölümlerde Mülki İdare Amirinin görevlendireceği memurlar tarafından Nüfus Müdürlüklerine bildirilir.

Türk vatandaşı olmayan kişilerin ölümü yetkili makamlar tarafından yine Nüfus Müdürlüklerine bildirilir. Nüfus Müdürlükleri de bu yabancı vatandaşların ölümlerini ilgili makamlara bildirirler.

 

EVLENME İŞLEMLERİ

Evlenme Ehliyeti ve Şartları

On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir.
Ayrıca;

a) On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile
b) On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir. Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece reşit kılınsa dahi evlenemez. Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

Evlenme Müracaatı

Evlenme müracaatları taraflardan birinin ikamet ettiği yer Belediye Evlendirme Memurluğu veya Köy Muhtarlığına yapılır.Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye belediye evlendirme memurlukları ve nüfus müdürlükleri yetkilidir.

Vekil Eliyle Müracaat

Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için özel vekâletname düzenlenmesi ve bu vekâletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır. Vekâletnamenin bir örneği evlenme dosyasına konulur.

Yabancı Yetkili Makam Önünde Evlenme

Yurt Dışında bir Türk vatandaşı ile bir yabancı, bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda evlenebilir. Böyle bir evlenme, Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olmak kaydıyla geçerlidir.

Bu evliliklerin bildirimi; Türk vatandaşı olan eş tarafından en geç otuz gün içerisinde evlenmeyi yapan yabancı makamdan alınmış belgenin o yerdeki dış temsilciliğe verilmesi veya dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle yapılır. O yerde dış temsilcilik bulunmadığı veya dış temsilciliğe bildirimde bulunulamadığı takdirde, evlenme bildirimi; yabancı makamlardan alınan evlenme belgesinin Türkçeye çevrilip usulüne göre onaylanmış ve Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş olması şartıyla yurt içinde nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle de yapılabilir. Bu belgeye dayanılarak düzenlenecek evlenme bildirimi ile kütüğe tescil işlemi yapılır.

Yabancıların Türkiye'de Evlenmesi

İki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye'deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamları önünde de evlenebilirler.

Vatansız veya Vatandaşlık Durumu Muntazam Olmayanların Evlenmesi

Vatansız veya mültecilerle, vatandaşlık durumu muntazam olmayan yabancıların müracaatları evlendirme memurları tarafından kabul edilir. Bunların evlenme manilerinin bulunup bulunmadığı, Türkiye'de nüfus kaydı tutuluyorsa Genel Müdürlükten verilecek evlenme ehliyet belgesi ile, henüz nüfus kaydı tesis edilmemiş ise emniyet makamlarınca tutulan dosyalarındaki bilgilere göre bu makamlarca verilecek belge ile tespit edilir.

-Boşanma:

Boşanma, evlilik birliğinin mahkeme kararının kesinleşmesi ile son bulmasıdır.Boşanma tarihi , boşanma kararının kesinleştiği tarihtir.Yabancı mahkemelerce verilen boşanma karalarının Türkiye'de işlem görebilmesine esas olmak üzere Türk mahkemelerince tenfiz ve tanıma kararı verilip, kesinleşmesi halinde, yabancı mahkemece verilmiş olan kararın kesinleşme tarihi, boşanma tarihi olarak kabul edilir.

Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye belediye evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir

VATANDAŞLIK HİZMETLERİ

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması

Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;
a) Aile birliği içinde yaşama,
b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır.