PERSONEL DURUMU
 
       İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğimizde Birlik Müdürü olarak Özel İdare Müdürü Süleyman ERDOĞAN ve Birlik Saymanı olarak Vakıf memuru Habibe ERTAŞ ek görevli olarak personel görev yapmaktadır.  
        İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Kaymakamlık Lojmanı ve Hükümet Konağının kaloriferini yakmak için hizmet alımıyla 1 adet personel görev yapmaktadır.
 
GENEL DURUM
 
    Pazarlar İlçemizin toplam 7 köyü bulunmaktadır. Pazarlar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, köy muhtarlarımızdan gelen talepleri Birlik Encümen Toplantısında değerlendirerek, imkânları nispetinde karşılamıştır. 
        Bu kapsamda gelen talepleri yerinde görmek ve de köyde yaşayan vatandaşlarımızın diğer sorunlarını da tespit etmek amacıyla köy ziyaretleri yapılmaktadır.

KÖYDES 2016 YILI
 
Köydes ödeneği için  108.129,00 TL gelmiştir.
İÇME SUYU : Saray Köy İçme Suyu terfi tesis deposu yapımı. 47.076,00 TL.dir
YOL        : Yenice  Köy/ Kuşu arası 3km Asfalt altyapı temel malzeme alımı 58.000,00TL.dir.
 
 
İL ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN YARDIMLAR
 
Birliklere Yardım Olarak 265,864,00 TL. geldi.    

Örey-Yapak,Akşinik,Çamköy yollarının kumlanması ve kum çekilmesi:6.490,00TL
 
Orhanlar, Akşinik, Örey Köy yollarının kumlanması için alınan  motorin bedeli. 547,90 TL.    
 
Futbol Sahası yoluna kilitli parke taşı ve yolun kumlanması bedeli. 10.119,68 TL.
 
Köylerimize alının Haşere  İlaç Bedeli 12.272,00 TL.
 
Saray Köy ve Orhanlar Köylerine alınan 2000m²kilitli parke taşı bedeli 31.860,00 TL.
 
Köylerimize alınan klor ve temizlik malzemesi bedeli: 1.900,75 TL.
 
Üye Köylerimizin içme suyu depolarının etraflarının tellenmesinin bedeli: 23.010,00 TL.
 
Saray köy ve Orhanlar Köy yollarına alt malzeme çekilmesi için alının motorin bedeli: 1.500,00 TL.
 
Tepe Köy,Orhanlar Köyü/Akşinik Köyü/ÖreyYapak Köyü/Saray köy/Yenice Köy Güneş Enerji santralı  7.155,00 TL.
 
SARAY KÖY

1000M² Kilitli Parke Taşı  27.730,00 TL.

Köy Konağına PVC doğrama ve merdiven korkuluğu bedeli.1.475,00 TL.
 
SOFULAR KÖYÜ

150M. korge boru alımı:2.212,50 TL.

Yağmur suyu kanalı için köşebent mazgal alımı:1.500,00 TL.

Sofular İlk/Ortaokulu Sınıf düzenlemesi 10.030,00 TL.
.
1500m² kilitli parke taşı sökülmesi alınması ve döşenmesi işi  51.330,00 TL.

Sofular Köyü  1600 M²kilitli parke taşı alınması ve döşenmesi işi 47.200,00 TL
 
YENİCE KÖY
 
Köy Konağı tamir bakım ve onarım için alınan malzeme bedeli: 8.142,00 TL